• Ruimte stimuleert

Ruimte stimuleert

“waar te weinig ruimte benauwd, geeft oneindige ruimte  leegte.”

Waarin het moeten wegvalt, ontstaat ruimte. Ruimte is nodig om te leren en te ontwikkelen, fouten te maken, eens een andere weg in te slaan. iets totaal anders te bedenken dan dat je zelf of je omgeving vindt dat moet. het geven van die ruimte vereist moed en kracht.  het omgaan met die ruimte geeft verantwoordelijkheid.

Met de inzet van 2bij4 wordt ruimte gecreëerd  voor nieuwe duurzame situaties, door verbinding te leggen met aanwezige kennis, ervaring, intuïtie en leiderschap. met als resultaat een betere samenwerking waarin durf en fun een centrale rol gaan spelen.